محمدابراهیم امینی
محمدابراهیم امینی

کارشناس نرم افزار با 17 سال سابقه طراحی و پیاده سازی نرم افزار، مدیر بخش فنی و برنامه نویس ارشد و سرپرست تیم توسعه نرم افزارها شرکت

1 Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="/" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>